Υποβολη Εισηγησεων

Παρακαλούνται όσοι ενδιαφέρονται να παρουσιάσουν εργασίες ή poster στο συνέδριο να υποβάλουν περίληψη των εργασιών σε ψηφιακή μορφή   (info@pedthesslias4clima.gr ), ακολουθώντας τις οδηγίες για τη σύνταξη των περιλήψεων, μέχρι τις 30 Μαρτίου 2017.

Η επιστημονική επιτροπή θα προκρίνει ποιές εργασίες θα παρουσιαστούν ή θα συμπεριληφθούν ως περιλήψεις στα πρακτικά.

 ΚΡΙΣΙΜΕΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ


● Έναρξη υποβολής περιλήψεων ( ελληνικά ή αγγλικά) 1/2/2017 ( email : info@pedthessalias4clima.gr)

Προθεσμία υποβολής περιλήψεων 30/3/2017

Κοινοποίηση απόφασης αποδοχής περιλήψεων 10/4/2017

Προθεσμία υποβολής διορθωμένων περιλήψεων και/ή πλήρων κειμένων για τα πρακτικά του συνεδρίου (πλατφόρμα) 30/4/2017

Προθεσμία υποβολής poster ή e-poster 30/4/2017

Καταληκτική ημερομηνία για την υποβολή των έργων ( διαγωνισμοί
φωτογραφίας και ζωγραφικής) 10/5/ 2017


ΟΔΗΓΙΕΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΤΩΝ ΠΕΡΙΛΗΨΕΩΝ ΤΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

1. Οι περιλήψεις πρέπει να είναι από 300 έως 500 λέξεις.


2. Όλα τα περιθώρια της σελίδας (πάνω, κάτω, δεξιά και αριστερά) να είναι τρία (3) εκατοστά.


3. Το κείμενο της εργασίας πρέπει να είναι μονού διαστήματος γραμμών, σε πλήρη στοίχιση, με γραμματοσειρά Calibri 12 στιγμών.


4. Η σειρά παρουσίασης να είναι: Τίτλος, Συγγραφείς, Στοιχεία συγγραφέων, Λέξεις κλειδιά, Κείμενο περίληψης.


5. Ο τίτλος της εργασίας να είναι γραμμένος με κεφαλαία γράμματα και με μέγεθος 14 στιγμών, κεντραρισμένος και bold.

6. Τα ονόματα των συγγραφέων να είναι στην ονομαστική με πεζά γράμματα και να γραφεί πρώτα το επώνυμο και στη συνέχεια το όνομα ολογράφως.


ΟΔΗΓΙΕΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΤΩΝ ΠΕΡΙΛΗΨΕΩΝ ΤΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ


7. Να προστεθεί αστεράκι (*) μετά το όνομα του υπεύθυνου συγγραφέα για τη σχετική αλληλογραφία.


8. Να γραφεί η ιδιότητα, ο εργασιακός χώρος των συγγραφέων καθώς και η πόλη με πεζά γράμματα.


9. Μετά τα ονόματα των συγγραφέων και σε άλλη γραμμή να αναφέρονται 4 έως 5 λέξεις κλειδιά με πεζά γράμματα με μέγεθος 12 στιγμών, χαρακτηριστικές του περιεχομένου της εργασίας.


10. Να παρεμβάλλεται μονό διάστημα ανάμεσα σε: Τίτλο, Συγ-γραφείς, Εργασιακό χώρο των συγγραφέων, Λέξεις κλειδιά και το κείμενο της εργασίας.

ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ POSTER


Μέγεθος Χαρτιού Α0 (Πλάτος 841 × Ύψος 1189 χιλιοστά) ή μικρότερο.
Προσανατολισμός: Κατακόρυφος.


ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ e-POSTER

Κάθε αφίσα μπορεί να υποβληθεί ως ενιαίο έγγραφο σελίδα PDF με μέγεθος 1080 Χ 1536 pixels ή 381 με 542 χιλιοστά σε κατακόρυφο προσανατολισμό. Μπορείτε να εμπλουτίσετε την αφίσα σας με την ενσωμάτωση βίντεο (30 δευτερόλεπτα) . H αφίσα σας θα πρέπει να αποθηκευθεί σε .pptx μορφή αν χρησιμοποιείτε βίντεο.