1 Η ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

1Η ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

«ΚΛΙΜΑΤΙΚΗ ΑΛΛΑΓΗ : Η Αυτοδιοίκηση και η Θεσσαλία μπροστά  στην παγκόσμια πρόκληση» 

1o Πανελλήνιο Συνέδριο -  9 και 10 Ιουνίου 2017 - στην Καρδίτσα

 

Τα ακραία καιρικά φαινόμενα σε όλο τον πλανήτη συνηγορούν στην άποψη της αλλαγής των κλιματικών δεδομένων σε παγκόσμια αλλά και τοπική κλίμακα. Τα κλιματικά μοντέλα δείχνουν ακραίες αλλαγές και μια περιβαλλοντική κρίση που μπορεί να οδηγήσει την ανθρωπότητα μπροστά στο πιο δυσεπίλυτο ζήτημα της νεότερης ιστορίας:

Βαθιά κοινωνική κρίση και γενικευμένη απορρύθμιση.

Στα γενικά πλαίσια απαιτείται ένα νέο αφήγημα για τον κόσμο του μέλλοντος το οποίο περιλαμβάνει:

- Αναχαίτιση του φαινομένου της υπερθέρμανσης του πλανήτη.

- Αναζήτηση ενός νέου τρόπου ζωής με την έμπρακτη αμφισβήτηση

του μοντέλου παραγωγής και κατανάλωσης.

- Αλλαγή της φιλοσοφίας που διέπει την οικονομία, την ανάπτυξη και

το εμπόριο.

Σε ότι αφορά τη Θεσσαλία, όπου κάποιες παράμετροι της οικολογικής ισορροπίας της αγγίζουν οριακές καταστάσεις, το νέο αφήγημα περιλαμβάνει:

- Προσαρμογή των υποδομών της στα νέα κλιματικά δεδομένα των

επόμενων δεκαετιών, όπου μια μικρή αύξηση της μέσης θερμοκρασίας

κρίνεται αναπόφευκτη.

- Προβληματισμό για νέες καινοτόμες λύσεις σε επίπεδο παραγωγής,

υγείας, κατανάλωσης ενέργειας και χρήσης των φυσικών πόρων που

θα επιτυγχάνουν ταυτόχρονα:

1) Μείωση του υδατικού και ενεργειακού της αποτυπώματος και των

εκπομπών αερίου του θερμοκηπίου.

2) Επιβίωση των δυναμικών παραγωγικών δραστηριοτήτων της με συγκριτικό πλεονέκτημα.

3) Κοινωνική και οικολογική ισορροπία.

 

Με αφορμή τα προηγούμενα  η ΠΕΔ Θεσσαλίας πρόκειται να διοργανώσει συνέδριο με θέμα :

«ΚΛΙΜΑΤΙΚΗ ΑΛΛΑΓΗ : Η Αυτοδιοίκηση και η Θεσσαλία μπροστά  στην παγκόσμια πρόκληση» .

Συνδιοργανωτές είναι το ΤΕΕ - Περιφερειακό Τμήμα Κεντρικής & Δυτικής Θεσσαλίας , το ΤΕΕ Περιφερειακό Τμήμα Μαγνησίας, ΓΕΩΤΕΕ Κεντρικής Ελλάδος και η ΕΘΕΜ (Εταιρεία Θεσσαλικών Μελετών).Eπίσης το συνέδριο θα βρίσκεται υπό την αιγίδα της Περιφέρειας Θεσσαλίας.

Θα πραγματοποιηθεί στις  9 και 10 Ιουνίου 2017 στην Καρδίτσα (στα πλαίσια και της 5ης Ιουνίου Παγκόσμιας Ημέρας Περιβάλλοντος).

Παράλληλα με το συνέδριο σε συνεργασία με φορείς και οργανισμούς του Δημόσιου & Ιδιωτικού τομέα θα υπάρξουν παράλληλες εκδηλώσεις  και Τεχνική  Έκθεση.

Πολλαπλοί είναι οι στόχοι που θέτουμε όπως, ανάδειξη του φαινομένου, προβολή-σχολιασμός συμπερασμάτων Παρισιού, ανάδειξη Θεσσαλικής πραγματικότητας-επιπτώσεις και προτάσεις αντιμετώπισης.

Πολλαπλοί είναι και οι αποδέκτες που απευθυνόμαστε όπως, Επιστήμονες του Δημόσιου και Ιδιωτικού τομέα, Αιρετοί και προσωπικό της Τοπικής Αυτοδιοίκησης, Εκπαιδευτικά και Ερευνητικά Ιδρύματα, Φορείς της Παραγωγής και της Αναπτυξιακής διαδικασίας, άνθρωποι του Επιχειρείν αλλά, και πολίτες. Τόσο για την Επιστημονική και Τεχνική ενημέρωση των τελευταίων εξελίξεων σχετικά με το θέμα όσο και των νέων Τεχνολογιών, καινοτόμων Πρακτικών, νομοθεσίας και χρηματοδοτικών Προγραμμάτων και Πρωτοκόλλων σχετικά με το Περιβάλλον και την Κλιματική Αλλαγή.

Στο συνέδριο θα αναπτυχθούν οι εξής θεματικοί άξονες:

1.     Γενικά θέματα– Κλιματική Αλλαγή

2.     Αστικό περιβάλλον

3.     Γεωργία

4.     Υδατικοί πόροι

5.     Ενέργεια

6.     Μεταφορές

Το Συνέδριο θα έχει δύο Επιτροπές:

1.     Την «Τιμητική Επιτροπή» (Τ.Ε.) με επικεφαλής τον Πρόεδρο της ΠΕΔΘ κο Γεώργιο Κωτσό

2.     Την «Οργανωτική Επιστημονική Επιτροπή» (Ο.Ε.Ε.) με Πρόεδρο τον κο ΚωνσταΝτίνο Διαμάντο, μέλος του ΔΣ της ΠΕΔΘ & πρ. Πρόεδρο ΤΕΕ/ΤΚΔΘ

 

Για περισσότερες πληροφορίες στα τηλέφωνα 2410259757, 2410251261 και 2410252121 . email : info@pedthessalias4clima.gr .