Α Διαγωνισμός ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑΣ

Α/ Διαγωνισμός ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑΣ που θα αφορά ΜΟΝΟ Γυμνάσια. Γεν. Λύκεια και ΕΠΑΛ (Θεσσαλίας)

Οι συμμετέχοντες καλούνται να φωτογραφίσουν θέματα από τη φύση, όπως αυτή μεταμορφώνεται και αλλάζει η οτιδήποτε μπορεί να αποτυπώσει το θέμα της « κλιματικής αλλαγής» κατα την εκτίμηση τους.

Κάθε διαγωνιζόμενος μπορεί να υποβάλλει μία φωτογραφία ηλεκτρονικά με μέγεθος τουλάχιστον 2mb στην διεύθυνση info@pedthessalias4clima.gr

Θα δοθούν τρία βραβεία (φωτογραφικές μηχανές) καθώς και οι τρείς επόμενοι θα λάβουν επαίνους καθώς και εκτυπώμενες σε καμβά την φωτογραφία τους.

Καταληκτική ημερομηνία για την υποβολή των έργων ορίζεται η 10η Μαιου 2017.