Β Διαγωνισμός ΖΩΓΡΑΦΙΚΗΣ

Β Διαγωνισμός ΖΩΓΡΑΦΙΚΗΣ που θα αφορά ΜΟΝΟ Μαθητές Δημοτικού της Περιφέρειας Θεσσαλίας
Οι συμμετέχοντες καλούνται να ζωγραφίσουν με θέμα “Η ΦΥΣΗ”
• Κάθε διαγωνιζόμενος μπορεί να υποβάλλει μόνο μια ζωγραφιά ταχυδρομικά στην διεύθυνση  ΠΕΔ Θεσσαλίας Πανός 14  -Λάρισα Τ.Κ. 41222
• Τα έργα των μαθητών θα αξιολογηθούν από επιτροπή, και θα βραβευθούν τα 5 καλύτερα.Οι πέντε πρώτοι Tablet και  οι επόμενοι πέντε θα λάβουν επαίνους καθώς και   εκτυπώμενες σε καμβά την ζωγραφιά τους.
 
•Καταληκτική ημερομηνία για την υποβολή των έργων ορίζεται η 10 Μαΐου 2017