Γενικα

Η ΠΕΔ Θεσσαλίας διοργανώσει συνέδριο με θέμα : «ΚΛΙΜΑΤΙΚΗ ΑΛΛΑΓΗ : Η Αυτοδιοίκηση και η Θεσσαλία μπροστά στην παγκόσμια πρόκληση» .

Συνδιοργανωτές: ΤΕΕ - Περιφερειακό Τμήμα Κεντρικής & Δυτικής Θεσσαλίας , ΤΕΕ Περιφερειακό Τμήμα Μαγνησίας, ΓΕΩΤΕΕ Κεντρικής Ελλάδος και η ΕΘΕΜ (Εταιρεία Θεσσαλικών Μελετών). Υπό την αιγίδα της Περιφέρειας Θεσσαλίας.