Θεματικοι αξονες

Στο συνέδριο θα αναπτυχθούν οι εξής θεματικοί άξονες:

Γενικά θέματα– Κλιματική Αλλαγή
Αστικό περιβάλλον
Γεωργία
Υδατικοί πόροι
Ενέργεια
Μεταφορές